Home
Over ons
Over de therapie
Ervaringen in het water
DOLFIJNTJE
I.E. ZWEMBAD WILLEBROEK
Over de therapie


Wat is infantiele encefalopatie ?


Infantiele Encefalopatie is een algemene term die wijst op een hersenbeschadiging ontstaan voor, tijdens of kort na de geboorte.  De voornaamste oorzaak is een zuurstofgebrek in de periode rond de geboorte.  Het gevolg is een stoornis in de motoriek en veranderingen van intellect, spraak, gezichts- en gehoorvermogen.  In tegenstelling tot andere aandoeningen van het motorisch systeem zijn de verschijnselen bij Infantiele Encefalopatie niet progressief, zodat in vele gevallen allerlei vormen van fysio-therapie met succes toegepast kunnen worden.  Voor de aandoening zijn een aantal termen in gebruik, zoals; hersenverlamming, cerebral palsy, spasticiteit, cerebral parese of bewegingsstoornissen.
  

Wat kunnen wij voor u doen ?

Fysiek

Wij bieden een aanvulling op het te volgen therapiepakket in de revalidatie van centraal motorisch gestoorde kinderen en volwassenen.
De fysische eigenschappen en wetmatigheden van het element water worden benut om de spierontspanning te bevorderen, bewegingsmogelijkheden te vergroten en de fysieke pijn te verlichten.
Belangrijk hierbij is de milde warmte van het water die de temperatuur van de huid benadert (33,5°C).  Dit voorkomt warmteverlies en werkt ontspannend op de spieren waardoor spasmen zullen verminderen.
De opwaartse druk in water maakt dat wij ons lichaam als lichter ervaren, je kan zweven en drijven.  Dit geeft, aan rolstoel en/of zitschelp gebonden mensen, een bijzonder gevoel van vrijheid...

  


 Psychisch

Water biedt ook mogelijkheden om de geest te activeren.  Wanneer wij ervan uitgaan dat wij de wereld kennen, niet door de dingen op zich, maar door de werking die van het andere uitgaat en op ons inwerkt, dan wordt deze 'werking' in het water bepaald door :
- de lichamelijke ervaring met de fysieke eigenschappen van water, als het ding buiten ons, in de tijdruimtelijke situatie van het zwembad, waarbinnen zich tijdens veertig minuten allerlei dingen voordoen.
- alle zintuigen worden geprikkeld want water kan je zien, horen, voelen, proeven en ruiken.
Die zintuiglijke prikkels worden in de geest omgezet tot waarnemingen die dan weer getoetst kunnen worden aan andere, vroegere ervaringen, herinneringen...
Op deze wijze krijgt het water, waarmee we in contact komen, een bepaalde, momentgebonden betekenis en zin.
De betekenis bepaalt mede je manier van kijken naar jezelf en je manier van zijn in de wereld.  Vertrekkende vanuit deze visie kan werken in het water met geestelijk gehandicapten, mensen met autisme, sub-coma patiënten ea als zeer zinvol ervaren worden.

 
Wie komt er naar het I.E.-zwembad?
 

Dat zijn zowel mensen met een hersenletsel dat zich uit in een enkel of meervoudige handicap als mensen met autisme, hyperkinesie, dementie, reuma, multiple sclerose, spierziekten, rugklachten, chronische pijnen, kanker, …


Het gaat hier zowel om leerlingen van scholen buitengewoon onderwijs en gasten van voorzieningen als om individuele cliënten.


Om de rust en de kwaliteit te garanderen mogen er per zwembeurt maximaal acht gebruikers het water in.


Hoe ziet het zwembad eruit ? 


Naar buiten toe is het een functioneel gebouw, vrij sober. Aan de binnenhuisinrichting werd meer tijd en aandacht besteed. Zorgvuldig gekozen muziek, olieverdampers, veel lichtinval, zachte materiaalkleuren, waterspeelgoed, ... zorgen er voor een rustgevende sfeer en voor het gevoel van wellness dat tegenwoordig zo in de mode is.


Er is ook een snoezelruimte, waar voor of na het zwemmen kan gerelaxeerd worden.


Het zwembad is bijzonder rolstoelvriendelijk met een lift die helpt om in het water te gaan (handy-move), aangepaste kleedkamer en toilet, behandelde vloeren.


Benaderingswijze

Met ouders en/of cliënten wordt individueel een aangepaste benadering besproken.  Deze wordt begeleid door vaste medewerk(st)ers en heeft als doelstelling de ontwikkelingsmogelijkheden te bevorderen.  Aan de basis van elke benadering ligt haptonomie, aan aanrakingswijze met respect voor de waardigheid en integriteit van elk individu in woord en daad.  Vertrekkend vanuit deze fundering kan een aangepaste training uit verschillende facetten bestaan :
- cranio sacrale therapie en Aqua-Wellness nodigen lichaam en geest uit om op een aangename, ontspannende manier een evenwicht te vinden en verder te ontwikkelen;
- speciale oefeningen om de relaxatie van gespannen spieren te bevorderen;
- bewegingsoefeningen om bepaalde spieren en gewrichten op zulk een manier te leren gebruiken, waardoor bewegings mogelijkheden verruimd kunnen worden.
  

'...Ik voel me steeds meer een vis

een vis in het water

blub blub blub

Dank je voor je fijne uitleg

en ik ben benieuwd naar meer

meer met iedereen...'

(Uit het gastenboek)

 HomeOver onsOver de therapieErvaringen in het water