Home
Over ons
Over de therapie
Ervaringen in het water
DOLFIJNTJE
I.E. ZWEMBAD WILLEBROEK
Het Helende Water
Door Ludo

 

 

Prioritair in Het Dolfijntje is het 'beleven' van het zwembad, en minder het presteren en het meetbare resultaat. Het is gericht op ontplooiing van de integrale mens, wat het tot een holistisch zwembad maakt. Meer dan om het leveren van prestaties gaat het hier om zingeving, betekenis vinden in het leven, in contact treden met de wereld.


De weldadige eigenschappen van water zorgen voor een grote spierontspanning, vergroten de bewegingsmogelijkheden en verlichten fysieke pijn. Dor de opwaartse druk in het water wordt het lichaam als lichter ervaren. Het kunnen drijven op het wateroppervlak geeft een enorm gevoel van vrijheid aan mensen die op het droge aan een rolstoel of zitschelp gekluisterd zijn.


De zintuiglijke prikkels in het water kunnen nieuwe belevingen opwekken. Zelfvertrouwen, zelfaanvaardingen en zelfkennis worden erdoor geactiveerd.


De begeleiding is sterk individueel en is gericht op wie de client is en wat hij kan. Op basis daarvan wordt hij (of zij) uitgenodigd - niet gepusht - om nieuwe dingen uit te proberen. Een begeleid(st)er is dus zeker geen coach, maar een warme persoon die echt 'aanwezig is'.


Het gaat hier met andere woorden niet om 'aquagym', maar om een totaalervaring met helende gevolgen, zowel psychisch als fysisch.


Zijn hier mirakels mogelijk ?


Ludo lacht: 'Neen, natuurlijk niet. Een hersenletsel is onomkeerbaar. AI is het wel zo dat je tot de leeftijd van 3 a 4 jaar wel degelijk grenzen kunt verleggen. Ideaal is als je al met een baby van 3 maanden kunt beginnen. Dan worden er soms enorme vorderingen gemaakt. Maar artsen verwijzen niet altijd naar ons door. Of ze doen het wel, maar de ouders willen het niet horen. Begrijpelijk, het duurde bij mij ook twee jaar voor ik durfde toe te geven dat mijn kind een handicap had.


Ik waak erover dat ouders die hier een eerste kijkje komen nemen, dat doen op een moment dat er geen personen met een zware handicap in het water zijn, want dat heeft dikwijls een afschrikkingeffect.


Het gebeurt dat ouders enorm teleurgesteld zijn, wanneer de gunstige evolutie op drie- a vierjarige leeftijd stagneert. Ze willen niet dat het ophoudt. Wenden zich dan niet zelden tot bedriegers, therapeuten in het buitenland, die tot 750 euro vragen per consultatie. Ik ken mensen die bakken vol geld uitgaven aan deze behandelingen, met als enig gevolg dat hun kind achteruitging.


Ik begrijp deze ouders wel, hoor, ze klampen zich vast aan de laatste strohalm. Minder begrip heb ik echter voor deze therapeuten, oplichters die het enkel om geld te doen is en die alle mensen die het wel goed menen belachelijk maken.


Ze beloven wonderen, die niet mogelijk zijn. In het buitenland niet en hier in ons zwembad ook niet. Deze kinderen zullen nooit lopen. Wat niet wegneemt, dat de I.E.-sessies helend voor hen zijn. Dat zie je aan hun gelukzalige gezichten wanneer ze in het water zijn. Dan stralen ze. Daar alleen doe ik het voor. Dat is mijn motivatie.


lemand zei ooit:

'Hier gebeuren geen wonderen, enkel wondere momenten.'

  

  


      

 

 

 

 


Het Helende Water
HomeOver onsOver de therapieErvaringen in het water