Home
Over ons
Over de therapie
Ervaringen in het water
DOLFIJNTJE
I.E. ZWEMBAD WILLEBROEK
Ontstaan Dolfijntje

Hoe ontstond het IE Zwembad Dolfijntje ?
 

 19

 

Indien er baanbrekende initiatieven voor personen met een handicap het levenslicht zien, kan je er donder op zeggen dat er een ouder van een kind met een handicap aan de basis ligt. Ook voor het I.E.-zwembad is dit het geval. 


Coördinator en stichter Ludo Deferme werd in 1978 vader van Eis. Door zuurstofgebrek bij haar geboorte en het hersenletsel dat daar het gevolg van was, heeft Eis een motorische handicap aan de onderste ledematen. Regelmatig trokken vader en dochter naar het gemeentezwembad in Willebroek. Het viel op dat Eis zich heel goed voelde in een zwembad, ze voelde er zich letterlijk 'als een vis in het water'. In het water kon zij zich immers beter en makkelijker bewegen dan op het droge. Deze vaststelling werd de kiem van wat Ludo's levenswerk zou worden, namelijk de begeleiding van kinderen en volwassenen met een enkelvoudige of meervoudige handicap in het water.

    20

 

Om goed beslagen op het ijs -lees: in het water! - te komen, ging Ludo lessen volgen in I.E.-therapie. Stilaan vroegen ook andere mensen hem om therapie. Ook met zijn eerste 'klanten" kon Ludo in het gemeentezwembad terecht. En daar kwamen er steeds meer van bij, onder meer omdat de regionale pers graag aandacht besteedde aan de succesvolle watersessies. 


Gedurende tien jaar deed Ludo op vrijwillige basis dapper door. Tijdens de weekends deed hij zijn gewone job - twee heel lange werkdagen waren dat - zodat hij in de week tijd had om therapie te geven. Vermoeiend, maar het kon nu eenmaal niet anders, er bestonden toen immers nog geen Persoonlijke-Assistentiebudgetten om een en ander vlotter te combineren. 


Maar het gemeentelijk zwembad was niet ideaal: ze mochten er pas in buiten de openingsuren, de watertemperatuur was te laag en het was er in hoge mate ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers. Deze nadelen, samen het feit dat steeds meer mensen beroep op hem deden, brachten Ludo aan het dromen van een aangepast zwembad. Het bleef niet bij dromen alleen, er kwam een werkgroep van en in 1988 begon men geld in te zamelen voor de bouw van een eigen zwembad. Of zoals het in de zwembadbrochure zo poëtisch staat verwoord:

   

'Het doorzettingsvermogen van Ludo

liet de droomkiem ontluiken

in een bloem van werkelijkheid'.

  

   21

 

    22

  

    23

 

      24


Want subsidies zaten er niet in. Ook al gingen Ludo en aanhang "zagen" bij politici van alle kleuren, het bleef bij een "njet". Aangepaste zwembaden, zo bleek, worden niet gesubsidieerd. Of hoe ook binnen sportsubsidiëring discriminatie bestaat! 


Ludo Deferme heeft daar zijn bedenkingen bij: 'lk denk dat de overheid schrik heeft dat als ze ons subsidies geven, er nog meer I.E. zwembaden gaan komen. Maar dan vraag ik me wel af: waarom mag dat niet? Bouw tien IE-zwembaden verspreid over Vlaanderen en ze zitten op slag allemaal vol." 


Na veel benefietacties waren er middelen genoeg om aan de bouw van het zwembad te beginnen. De eerstesteenlegging 1 gebeurde in 1990, twee jaar later werd het zwembad officieel ingehuldigd en in gebruik genomen. 


Inmiddels is het er "volle bak". Momenteel geeft Ludo Deferme zelf les aan therapeuten (ook uit Nederland) die datgene wat ze vroeger op een behandelingstafel deden, nu ook in het water willen beoefenen.

  

Dankwoord

De dagelijkse werking van het Dolfijntje wordt gesuperviseerd door de werkgroep I.E. Zwemmen en het bestuur van de vereniging voor Infantiele Encefalopatie vzw.

Dank aan het gemeentebestuur van Willebroek voor de jaarlijkse steun.
 
Dank aan alle serviceclubs en sponsors.
  

  27
   
  
Dankzij deze steun kunnen wij mensen met een handicap op een voor hen betaalbare manier laten genieten van het Dolfijntje.
 
 
 

 28 


Ontstaan Dolfijntje
HomeOver onsOver de therapieErvaringen in het water